Tegeltija je ukazao na činjenicu da BiH nema usvojen zakon o praznicima, te da onda predstavljanje i nametanje 25. novembra kao “državnog praznika BiH” predstavlja antidejtonsko i antiustavno ponašanje.

On smatra i da Federacija BiH ima pravo da proslavlja vlastite praznike, prema zakonima koje je usvojila, ali da se oni ne mogu predstavljati niti tretirati kao praznici BiH, niti ministar inostranih poslova u Savjetu ministara takvu uputu može davati diplomatsko-konzularnim predstavništvima u inostranstvu.

Prema njegovim riječima, to predstavlja nastavak uzurpatorskih aktivnosti prisvajanja BiH i njenih institucija od Bošnjaka i entiteta Federacije BiH i “apsolutno neuvažavanje ustavnog poretka BiH i ustavnog položaja Republike Srpske i srpskog naroda u BiH”.

– To je nastavak politike nametanja, uzurpacije i prisvajanja BiH i njenih institucija od bošnjačke politike, koja na ovaj simbolički način daje još jedan argument potrebi vraćanja BiH u njene ustavne okvire i punog uvažavanja Republike Srpske i srpskog naroda u BiH, kako je to predviđeno Dejtonskim sporazumom – rekao je Tegeltija.

Tegeltija je napomenuo da se predstavljanjem 25. novembra “kao praznika BiH” na simboličkoj ravni Republici Srpskoj i srpskom narodu u BiH ukazuje da se ne smatraju ravnopravnim kako je to predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom BiH.

– Ustav BiH član 3. pod tačkom 3. b) predviđa prestajanje važenja, da stupanjem na snagu Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava BIH kao njegovog Aneksa četiri prestaju da važe svi zakoni, ustavne i zakonske odredbe tadašnje BiH koji nisu doneseni u skladu sa tim Ustavom – pojasnio je Tegeltija.

Tegeltija je istakao da su državni praznici u svakoj normalnoj državi dani spajanja, a ne razdvajanja, jer su svi saglasni kada je riječ o tim datumima.

– U BiH je drugačije – to su dani razdvajanja. Nametati praznike je do te mjere bolesno i antidržavno ponašanje da BiH svakog 25. novembra i 1. marta završi na respiratoru – zaključio je Tegeltija.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopštilo je da 25. novembra državni organi, preduzeća i druga pravna lica neće raditi.

Za razliku od FBiH, u Republici Srpskoj se ovaj dan ne slavi i radni je dan.

Parlamentarna skupština BiH nikada nije usvojila zakon o praznicima na nivou BiH.

POSTAVI ODGOVOR

Komentar
Ime