– Činjenica je da institucije BiH nisu adekvatno reagovale na migrantsku krizu, da smo bili nespremni i da je BiH postala mjesto u kome ima više migranata nego u Srbiji koja je dva ili tri puta veća od BiH – rekao je Tegeltija nakon sastanka sa direktorom Granične policije BiH Zoranom Galićem u Bijeljini.

On je istakao da migrantska kriza nije samo pitanje Granične policije, već svih bezbjednosnih agencija, i da je veoma važno da se uspostavi sistem koordinacije između njih i obezbijedi zajednički rad.

– Veoma sam zainteresovan za efikasan rad Granične policije i dva važna posla koje u ovom trenutku rade. To su protok ljudi, robe i kapitala na graničnim prelazima što je i osnovna funkcija Granične policije i unutar tih poslova zaista postoji dosta poteškoća. Drugo pitanje je obezbjeđenja takozvane “zelene granice” sa svim problemima koji su se u zaštiti granice pojavili sa pojavom migrantske krize na ovim prostorima – dodao je Tegeltija.

On je kao poteškoće naveo regulisanje tehničkih uslova za rad Granične policije i njihove tehničke opremljenosti, kao i kadrovske popunjenosti.

– Sasvim sigurno će sa ovim brojem graničnih policajaca koji je sada na raspolaganju veoma teško uspjeti obezbijediti takozvana “zelena granica” – ocijenio je Tegeltija.

Prema njegovim riječima, za efikasniji rad Granične policije veoma je važna i izmjena određenih zakonskih rješenja kako bi se stvorile bolje pretpostavke za njihov rad.

– Naše zajedničko nastojanje je da unaprijedimo uslove rada na granici, da putnici i privrednici ne bi gubili vrijeme na graničnim prelazima jer mnogo primjedbi dobijamo da su zadržavanja u BiH i iz Srbije i Hrvatske često prevelika i da su granični prelazi prebukirani. Potrebno je posvetiti više pažnje Graničnoj policiji, njihovom kadrovskom i tehničkom opremanju – ocijenio je Tegeltija i najavio da će u tome imati punu podršku Savjeta ministara.

On je dodao da je pred Graničnom policijom i svim bezbjednosnim agencijama ponovo godina u kojoj će se susresti sa velikim brojem migranata na području BiH.

Direktor Granične policije BiH Zoran Galić rekao je da su Tegeltiju upoznali o bezbjednosnoj situaciji na granici i suštinskim porblemima koji tište ovu policijsku agenciju, ali i ponudili rješenja za prevazilaženje nekih problema.

– To uključuje izmjenu određenih zakonskih i podzakonskih akata kako bi, na zadovoljstvo svih građana, ovu policijsku agenciju osposobili da može odgovoriti na globalne izazove – naveo je Galić.

On je istakao da su već početkom migrantske krize u BiH, pa i prije nje, glasno i jasno iznijeli stav da Granična policija BiH po postojećim zakonskim rješenjima, koja nisu promijenjena 20 godina, neće moći na adekvatan način odgovoriti na krizu.

Galić je pohvalio saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, čijih 73 pripadnika pružaju ispomoć Graničnoj policiji, kao i sa policijskim agencijama na nivou BiH.

– Da bi sveukupna situacija bila bolja za BiH moramo u hodu mijenjati zakonske i podzakonske akte, jer postojećim pravilnikom 85 odsto policijskih službenika radi na kontroli prelaska granice, a samo 15 odsto je u nadzoru “zelene granice” duž 1.603 kilometra – opisao je Galić stanje sa kojim je Granična policija dočekala migrantsku krizu.

On je poručio da je u BiH potrebno obezbijediti novac da bi se ova policijska agencija dovela u situaciju da na profesionalan način odgovori globalnom izazovu.

Galić je naveo da Graničnoj policiji BiH nedostaje 388 policijskih službenika.

Radni sastanak sa predsjedavajućim Savjeta ministara održan je u sjedištu Terenske kancelarije Granične policije u Bijeljini.