– Napravili smo odličan posao. Riječ je o 700 miliona evra koja će do kraja juna biti opertivna za entitete i Brčko distrikt – rekao je Tegeltija.

On je naglasio da su razgovori sa Međunarodnim monetarnim fondom bili dobri zato što se ušlo u priču o kreditu od 165 miliona evra, a završena je sa 330 miliona evra.

– Nažalost, upali smo u tragičnu priču raspodjele novca među entitetima, a dodala se i raspodjela unutar Federacije BiH, odnosno između Vlade FBiH i kantona. Pokazali smo tako sebičnost, jer smo Brčko distriktu prepolovili sredstva sa dva na jedan odsto, Republika Srpska je sa 49 odsto došla na 38 odsto i sada je situacija da imamo novac na računu Centralne banke i teku kamate. Nerazjašnjeni odnosi hrvatskih i bošnjačkih ministara su preslikavanje odnosa iz FBiH i žao mi je što smo blokirani – dodao je Tegeltija.

Tegeltija je naglasio da još ne postoji spremnost da sredstva budu raspodijeljena.

Dodao je da ne može da razumije da li u Centralnoj banci postoji strah ili je u pitanju opstrukcija, ali još ne postoji spremnost da sredstva budu raspodijeljena.

– Obavio sam mnogo razgovora i pokušao da pojasnim situaciju, ali, nažalost, nema spremnosti da se ovo uradi. Zabrinjavajuća je činjenica da sredstva stoje na računima Centralne banke BiH. Ne postoji nijedan razlog zašto se sredstva ne dijele – izjavio je Tegeltija.

Tegeltija je podsjetio na to da je prva stvar Savjeta ministara u ovom vremenu bila da obezbijedi dovoljno vremena zdravstvenom sektoru. Naglasio je da je to urađeno odlukama koje su se odnosile na kretanje i obezbjeđivanje određene humanitarne podrške.

– Drugi posao je bilo pitanje snabdijevanja, jer su u jednom trenutku granice bile zatvorene i zato je bilo neophodno uspostaviti slobodan transport roba, pogotovo ključnih. Treće pitanje je bilo obezbjeđivanje finansijske podrške za entitete i kantone i tu je napravljen odličan posao – naglasio je Tegeltija.

On je rekao da je kriza takvog obima, da će još da traje i da humanitarna pomoć ne može riješiti problem u BiH.

– Zahvalan sam svima ko nam je pomogao, ali to je zanemarljivo, osim sredstava Evropske komisije, međunarodnih finansijskih institucija i onoga što moramo sami uraditi. Sve do sada što smo dobili dijeljeno je u skadu sa procentom raspodjele, osim novca od MMF-a – naveo je Tegeltija.

Tegeltija je poručio da je potrebno sankcionisati sve koji su zloupotrijebili procedure prilikom nabavke roba u vremenu virusa korona.

Kada je riječ o radu Savjeta ministara u proteklih pet mjeseci, Tegeltija je naveo da je zadovoljan radom za vrijeme pandemije virusa korona, ali i da su sa mrtve tačke pomjerene evropske integracije.

– U ovom periodu smo uradili sve što je bilo u našoj nadležnosti i ono što su zahtijevali entiteti, Brčko distrikt i kantoni. Završili smo i posao koji se odnosio na finansijski sektor. Uspjeli smo da se ništa ne čeka zbog Savjeta ministara – naveo je Tegeltija.

On je ukazao da je proces ekonomskog oporavka na početku, da će dio toga biti Savjet ministara, a da je najveći teret na vladama entiteta.