– Dijelovi Obavještajno bezbjednosne agenvije koje direktor Osman Mehmedagić ne kontroliše, bar kako on kaže, povezani su sa ljudima iz SDA, i oni idu u smjene svih kadrova koji rade protiv interesa stranke Bakira Izetbegovića. Ovo je operacija, a cilj je potpuno ovladati pravosudnim sistemom – naglasio je Tegeltija.

Istakao je da ovu operaciju vode ljudi iz SDA ili ljudi koji su bliski ovoj stranci. 

Naglasio je da postoje više ciljeva ove operacije.

– Kratkoročni cilj operacije je Milan Tegeltija i to “slomiti” njega kao prvu stepenicu kako bi se prevladalo svim karikama pravosudnog sistema. Sljedeći cilj je potpuna kontrola društevno-političke strukture u BiH i potpuni nadzor nad društvenim, političikim i ekonomskim procesima putem pravosuđa, obavještajnih i paraobavještajnih struktura – istakao je on.