Projektni menadžer za izgradnju sistema odsumporavanja Zlatko Malović rekao je da je to kruna napora koje su u ovaj važan projekat uložili preduzeće i “Elektroprivreda Republike Srpske”, uz vrlo povoljan kredit Vlade Јapana i sa japanskim konzorcijumom “Micubiši Hitači pauer sistem” kao izvođačem.

– Završetkom ovog projekta otklonjene su sve potencijalne opasnosti koje su rasle sa zaoštravanjem legislative po pitanju ekologije, u odnosu na ugovorne obaveze prema Evropskoj energetskoj zajednici i domaćoj legislativi – istakao je Malović.

On je naveo da će emisija štetnih zagađujućih materija u RiTE “Ugljevik” biti smanjena za minimalno 80 puta i zadovoljiti najstrože evropske direktive u ovoj oblasti.