Riječ je o jednoj od najvećih vojnih vježbi u regionu u kojoj će učestvovati oko 8.000 pripadnika Vojske Srbije sa oko 645 borbenih sistema i vazduhoplova.

Vježba će se održati istovremeno na deset lokacija u Srbiji, na kojima će se uz sadejstvo sa vazdušnim snagama, izvoditi planske, vježbovne i borbene aktivnosti uz učešće 100 tenkova, 100 borbenih vozila, 100 artiljerijskih i zemaljski i protivvazduhoplovnih raketnih sistema.

Iz Ministarstva odbrane Srbije najavljeno je da će se vježba održati na vojnim kompleksima Pasuljanske livade, Međa, Orešac, Borovac, privremenim poligonima Pešter i Titel, kao i u rejonima Jastrepca, Zvorničkog jezera i Sremske Mitrovice.

Atraktivan segment vježbe biće izveden i na Vojnoj akademiji u Beogradu, gdje će vještine prikazati pripadnici bataljona Vojne policije specijalne namjene “Kobre”.

Na Pasuljanskim livadama – održaće se vježba čija je tema “borbena grupa u napadu”, gdje će u odogovoru na napad neprijateljskih jedinca na jednice Vojske Srbije, učestvovati više od 1.200 vojnika i više od 100 sredstava ratne tehnike – tenkovi “M-84”, borbena vozila, haubice, lanseri raketa, minobacači, kao i avioni “Mig-29”, “Orao” i protivoklopni helikopteri.

Na Zvorničkom jezeru pripadnici specijalnih jedinica Vojske Srbije – 72. bataljona i 63. specijalne brigade, prikazaće diverzantski napad sa vode na kopno, a između ostalog, koristiće i amfibijske transportere.

Na Pešterskoj visoravni pripadnici Druge brigade i Ratnog vazduhoplovstva i Protivvazduhoplovne odbrane prikazaće vježbu na temu “Borbena grupa na maršu sa prelaskom u napad”, a u rejonu Sremske Mitrovice će 100 tenkova sa kompletnim posadama prikazati vježbu Tenkovski bataljon u maršu.

Na poligonu Međa kod Leskovca, biće dat prikaz obučenosti pripadnika Specijalne brigade Vojske Srbije i vojne policije, koji uključuje ubacivanje izviđačke grupe padobranskim desantom.

U Titelu će pripadnici Kopnene vojske, riječne flotile i raketnih i vazduhoplovnih brigada uečstvovati u vježbi na temu “Borbena grupa u napadu s nasilnim prelaskom rijeke”, gdje će među ostalog biti prikazano i forsiranje rijeke i prevoz tenkova preko pontonskog mosta.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće najpije prikazu na Pasuljanskim livadama, a zatim i izvođenju vježbe na Privremenom poligonu “Pešter”.