Predavanjem profesora Lompara otvara se ciklus predavanja pod nazivom “Srpski 20. vek” koja će u narednom periodu biti organizovana u Andrićevom institutu.

Jedno od najvažnijih djela profesora Lompara je knjiga “Moralistički fragmenti”, koja se sastoji iz tri dijela, u kojoj on govori o samoponiženju, izdaji, o srpskoj krivici koja je plod interpretativne strategije prema kojoj treba srpsku kulturu svesti u državno-pravni položaj Srbije, po mogućnosti od Beograda do Vranja, da se srpsko pretvori u srbijansko, da se ponište tragovi srpske kulturne prošlosti u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji, BiH, dok na kraju Gračanica ne bi postala dio kosovske kulture.

U studiji “Duh samoporicanja”, koja je imala više izdanja u kratkom roku i postala jedna od najčitanijih knjiga na srpskom jeziku, profesor Lompar se bavi pitanjem srpskog kulturnog identiteta i njegovom razgradnjom kroz paukovu mrežu ideologije jugoslovenstva i titoističkog komunizma.

Predavanje će biti održano u svečanoj sali Andrićevog instituta sa početkom u 19.00 časova. Ulaz je slobodan.