“Prije izvjesnog vremena dobili smo obavještenje od Centralne banke BiH da formira registar računa fizičkih lica. Naš odgovor je bio da to nije u nadležnosti Centralne banke, a da se Zakon o platnom prometu Republike Srpske nalazi u skupštinskoj proceduri u kome je uređeno da registar formira Republika Srpska i vodiće ga Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge /APIF/”, navodi se u saopštenju.

Međutim, dodaje se u saopštenju, nadležnost je prenesena na nivou BiH u kontroli platnog prometa, a da institucije Republike Srpske nisu obaviještene.

“Kontrola platnog prometa je u apsolutnoj nadležnosti Republike Srpske i sigurno je da će biti zadržana. Nažalost, ljudi koji su u organima Centralne banke BiH iz reda srpskog naroda, nisu reagovali da bi zaštitili nadležnosti Republike Srpske, odnosno da ne budu prenesene na nivo BiH”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva finansija Republike Srpske podsjećaju da je Centralna banka u skladu sa Ustavom BiH i Zakonom o Centralnoj banci nadležna za monetarnu politiku, a ne za kontrolu platnog prometa i sprečavanje pranja novca.

“Centralna banka postavlja sebe za regulatora i nadzornog organa, iako po Ustavu BiH nadležnost Centralne banke određuje parlament BiH. S obzirom na to da kontrola platnog prometa nema nikakve veze sa monetarnom politikom, što je nadležnost Centralne banke, radi se o potpuno nelegalnim i protivustavnim odlukama”, navodi se u saopštenju.