Dreković je optužen da je, kao komandant Četvrtog korpusa takozvane Armije BiH, od 21. maja do 7. juna 1995. godine naredio artiljerijskim jedinicama u mjestu Bjelimići, opština Konjic, neselektivne napade na srpske civile u Kalinoviku, u kojima je jedna petnaestogodišnjakinja poginula, a nekoliko civila ranjeno.

Marinković je, iznoseći nalaz i mišljenje na ročištu 21. decembra, rekao da naredba za artiljerijsko dejstvo nije bila zakonita i da je granatiranjem počinjen ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Tokom unakrsnog ispitivanja odbrane 18. januara, vještak je izjavio da je za nalaz koristio podatke sa interneta i da u Kalinoviku nije bilo vojnih ciljeva.

Vještak je u izvještaju naveo da “isključivo pravo artiljerijskih borbi ima komandant”, na šta je odbrana rekla da je preuzeti navod iz borbenog pravila vještak iskrivio, što je Marinković osporio.