Troškovi izgradnje objekta procijenjeni su na osnovu idejnog arhitektonskog rješenja građevinske firme “Santing” sa Pala.

U Ministarstvu su naveli da će dio novca biti obezbijeđen od vlastitih sredstava Studentskog centra Pale, a dio od sredstava realizovanih prodajom hotela “Šator” na Јahorini.

U resornom ministarstvu dodaju da je proces prodaje hotela, s ciljem proširenja kapaciteta Studentskog centra, započet i da je pripremljena sva dokumentacija neophodna za početak procedure.

– Kupovina zemljišta i izgradnja trećeg objekta je planirana kako bi se smjestili svi sadržaji koji trenutno nedostaju u ovom studentskom centru, a to su čitaonica sa bibliotekom i TV salom, prostor za održavanje sportskih i kulturnih sadržaja, te internet sala, magacinski prostor i prostorije za smještaj administracije – rekli su u resornom ministarstvu.

Prema podacima Ministarstva, kapacitet novog prostora je oko 1.287 metara kvadratnih, a prelaskom kancelarija u novi objekat oslobodiće se 20 soba u postojećem objektu, koje će biti iskorištene za smještaj studenata.

Studentski centar Pale ustanova je studentskog standarda i raspolaže sa dva objekta smještajnog kapaciteta od 550 ležajeva.

– Da bi ova ustanova mogla da obavlja djelatnost studentskog standarda, mora da ispunjava sve prostorne, materijalno-tehničke i kadrovske uslove propisane Uredbom o uslovima za osnivanje i početak rada ustanove studentskog standarda i o postupku za utvrđivanje ispunjenosti uslova”, napomenuli su u resornom ministarstvu.