Radnici traže povećanje cijene rada sa 150 na 170 maraka, kao povećanje plate za 15 odsto.

Na sastanku koji je održan putem video-linka sa generalnim direktorom Elektroprivrede Republike Srpske Lukom Petrovićem, usaglašeno je ispunjenje dva od tri zahtjeva Sindikata.

Predstavnici Sindikata očekuju povećanje koeficijenata za proizvodna radna mjesta u otežanim uslovima rada i da se između matičnog preduzeća i RiTE Ugljevik definiše cijena struje, koja bi obezbijedila investicije u rudarsku opremu. Problem predstavlja ispunjenje zahtjeva koji se odnosi na povećanje cijene rada sa 150 na 170 maraka.

Uprava Rudnika i termoelektane Ugljevik podržala je zahtjeve sindikata. Kažu da je ova godina u Elektroprivredi i ovom preduzeću bila opterećena tehničkim problemima, ali da su neophodna nova ulaganja.

Zahtjev radnika za povećanje plata od 15 odsto nije realan, rekao je generalni direktor Elektroprivrede.

Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić smatra da je rast plata stvar dogovora uprave Elektorpivrede i sindikata preduzeća.

U Elektroprivredi kažu da će biti formirane radne grupe koje će analizirati plan poslovanja i ispraviti greške koje su bile u sistematizacijama i koefcijentima, a sav višak novca biće usmjeren radnicima.