“Preporučujem mu da pročita samo Zakon o odbrani i Deklaraciju o strateškim opredjeljenjima Republike Srpske u sistemu odbrane, usvojenu 18. marta 2005. godine, u vrijeme kada je SDS zajedno sa PDP vršio vlast. U tom dokumentu, između ostalog, piše da će Republika Srpska podržati NATO integracije BiH”, naglasio je Stevandić, dodavši da on u tom SDS-u nije učestvovao.

On je pozvao Govedaricu i ostale funkcionere SDS-a da dobro pročitaju šta su njihovi prethodnici usvajali prije nego neosnovano krenu sa optužbama da neko drugi mijenja stavove.

“Ali da se manemo prepucavanja i politikanstva jer nema svetaca u našoj ranijoj politici prema NATO savezu kao što ni NATO nije svetački nastrojen prema Republici Srpskoj. Na snazi je Deklaracija o neutralnosti koju je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, koja nas sve obavezuje, i koja je anulirala sve ranije odluke i pozicionirala nas u ekvidistancu koja nam čuva budućnost i daje mogućnost da sami odlučujemo”, zaključio je Stevandić.