Stevandić je rekao da će, nakon usaglašavanja teksta, deklaracija o nepovredivosti i zaštiti Srpske biti upućena na usvajanje svim skupštinama opština i gradova, te da bi ove aktivnosti trebalo da budu završene nakon ljetne pauze.

On je izrazio očekivanje da će sve skupštine opština i gradova u Republici Srpskoj usvojiti deklaraciju o nepovredivosti i zaštiti Srpske.

Stevandić je podsjetio da je osnovna stvar svih građana u Republici Srpskoj zaštita njene imovine.

– Od najmanje organizacije do najvećeg zakonodavnog organa Narodne skupštine Srpske, stavovi će po pitanju imovine Srpske, OHR-a i Ustavnog suda BiH biti identični i biće riječ o glasu čitavog naroda, a ne bilo koje političke stranke ili organizacije – ocijenio je Stevandić za Srnu.

Prema njegovim riječima, donošenje i usvajanje deklaracije je proces koji se ne može odjednom završiti, te je za očekivati i da potraje.

Stevandić je podsjetio i da će biti formiran i forum predsjednika skupština lokalnih zajednica koji će djelovati kao organizacija zajedno sa Savezom opština i gradova.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i predsjednici skupština jedinica lokalne samouprave potpisali su ranije zajedničku izjavu u kojoj se navodi da čvrsto stoje uz Srpsku i njene predstavnike u borbi za zaštitu nadležnosti Republike u skladu sa Opštim okvirnim sporazumom za mir u BiH.

On je naveo da se, u okviru zajedničke izjave, poziva međunarodna zajednica da uskrati podršku Kristijanu Šmitu, koji nije izabran u skladu sa procedurom i nema saglasnost Savjeta bezbjednosti UN.

U zajedničkoj izjavi se osuđuju odluke Ustavnog suda BiH o izmjeni Pravila ovog suda kojom se briše član 39 i na taj način obesmišljava učešće sudija iz Republike Srpske u njegovom radu.

– Oštro se protivimo da se imovina Republike Srpske i imovina jedinica lokalne samouprave neustavnim odlukama Ustavnog suda BiH pretvori u državnu imovinu BiH – navedeno je u izjavi.