On je istakao da niti jedan prevoznik nije imao primjedbi na rad komisije prilikom raspisivanja Javnog poziva za prikupljanje prijava za vršenje gradskog i prigradskog prevoza, a ni kasnije.Photo of the Remarkables mountain range in Queenstown, New Zealand.

“Povodom jučerašnje izjave gradonačelnika vezane za Javni poziv za prikupljanje prijava za vršenje javnog gradskog i prigradskog prevoza lica na području grada Banja Luka, a koja se odnosi na to da je ‘komisija otvorila ponude nekoliko mjeseci ranije’, moram da kažem da je ista u potpunosti neistinita. U Javnom pozivu, a koji se i danas nalazi na sajtu Grada Banjaluka, u članu 10 jasno piše da će ‘Javno otvaranje blagovremeno pristiglih prijava izvršiti u Gradskoj upravi Grada Banjaluka, Trg srpskih vladara broj 1, sala 238/2, dana 31.08.2020. godine sa početkom u 12.15’. Iz prednje navedenog jasno se vidi da procedura nije prekršena i da je sve urađeno po zakonu i Javnom pozivu, a što dokazuje i činjenica da ni na Odluku koja je uslijedila nakon otvaranja ponuda, niti na rad Komisije, nije bila niti jedna primjedba, niti se ko žalio na odluku”, naglasio je Aleksić.

Kao dokaz za  navedene tvrdnje Aleksić je prikazao i pomenuti Javni poziv koji se takođe nalazi na sajtu grada i dan danas.Photo of the Remarkables mountain range in Queenstown, New Zealand.

“Ugovori sa prevoznicima isticali su 31.12.2020. godine tako da nema nikakve logike niti je fizički moguće da Javni poziv bude otvoren 5 mjeseci, da se komisija sastaje za Novu godinu i da za 3 ili 4 sata, koliko bi im ostalo do kraja radnog vremena, izvrši otvaranje ponuda, bodovanje i zaključi ugovore sa prevoznicima”, zaključio je Aleksić.

Javni poziv još uvijek je moguće pogledati na sajtu Grada na OVOM LINKU.
Photo of the Remarkables mountain range in Queenstown, New Zealand.Photo of the Remarkables mountain range in Queenstown, New Zealand.Tagovi: