U naredne dvije godine, predviđaju rast prihoda i BDP-a u Srpskoj.

Kao otežavajući faktor za ekonomski rast, ova agencija je istakla nestabilne političke prilike u BiH.

Najnoviji izvještaj agencije Standard and Purs potvrđuje stabilnu kreditnu sposobnost Republike Srpske. Analiza je zasnovana na kreditnoj istoriji, likvidnosti, ali i predviđanjima o rastu BDP-a.

– Očekujemo da će snažan rast prihoda u periodu od 2023. do 2025. godine pomoći Republici Srpskoj da stabilizuje svoj dug. Zbog toga smo potvrdili dugoročni kreditni rejting emitenta sa “B” Republici Srpskoj, sa stabilnim izgledima – naveli su iz ove aganecije.

Finansijsku stabilnost Srpska je utvrdila izlaskom na međunarodnu berzu, navodi američka agencija. Naglasak su stavili na emisiju obveznica kao dobar put da Srpska, kao investiciono područje, bude vidljivija.

– Sposobnost izdavanja obveznica na domaćem i međunarodnom nivou i podizanja kredita od bilateralnih i multilateralnih institucija je od suštinskog značaja za vladinu strategiju finansiranja, s obzirom na relativno niske devizne rezerve i velike potrebe za finansiranjem – navodi ova agencija.

Potvrđuju to i ekonomisti. Povoljan fiskalni kapacitet, kažu, mamac je za investitore, a “gorivo” za domaću ekonomiju.

– Šta znači taj kreditni rejting? To znači da kamatna stopa može da bude niža, da svaka imovina koju imamo u Republici Srpskoj može da vrijedi više, da svako preduzeće može da vrijedi više, da otvaramo neke nove kanale investiranja – kaže ekonomista Staša Stevanović.

Prilika za to su veća ulaganja u hidropotencijal i šume, stav je ekonomista. Međutim, političke tenzije u BiH sputavaju ekonomski rast Srpske. I to je, između ostalog, navedeno u analizi Standard end Pursa.