Foto: RTRS

Košarac je izjavio Srni da je postoje različiti pristupi kada je riječ o obilježavanju značajnih datuma u BiH, ali i vrlo jasne ustavne nadležnosti, budući da je na entitetima da definišu zakon o praznicima.

– Zakon o praznicima Republike Srpske je jasno, u skladu sa Ustavom i zakonom, definisao koji su dani značajni za Republiku i tu dileme nema. Ostaje otvoreno pitanje kada je riječ o praznicima koje neko želi da nameće da budu obilježavani na nivou BiH – ukazao je Koštarac.

Prema njegovim riječima, institucije BiH nemaju ustavnu kompentenciju da donose zakon o praznicima.

– Vrlo je jasno i precizno definisan stav Republike Srpske o 25. novembru. Naravno, i Bošnjaci imaju svoj stav o 25. novembru i to je pitanje koje se nekada dinamizira s obzirom na aktuelna politička kretanja. Na temelju tih kretanja sada neko želi da pravi određenu vrstu nerazumijevanja u BiH – ocijenio je Košarac.

On je istakao da će, kada je riječ o obilježavanju određenih datuma, nerazumijevanje u BiH ostati trajno.

– Mi ne odustajemo od 9. januara – dana nastanka Republike Srpske i tu dileme nema kada je u pitanju sadašnja politička struktura koja je na vlasti u Republici Srpskoj. Mi se ne plašimo da afirmišemo sve vrijednosti koje ima Srpska – naglasio je Košarac.

On je rekao da ne vidi potrebu da se slavi 25. novembar, ako se ne slavi 29.
novembar /Dan Republike u bivšoj SFRЈ/ i poručio da Republici Srpskoj niko ne može nametati praznike koje ona ne želi da obilježava.

– Zbog toga je poruka Džaferovića tendenciozna i odbacujemo je snagom argumenta koje imamo u Republici Srpskoj”, rekao je Košarac.

Džaferović je danas rekao da će doći dan kada će se 25. novembar, koji se u Federaciji BiH obilježava kao “dan državnosti BiH”, slaviti u svim krajevima BiH.