Ovaj izvještaj odnosi se na period maj-oktobar 2021. godine i u njemu, kao i u svojim dosadašnjim izvještajima, Vlada Republike Srpske izražava svoja viđenja o ključnim pitanjima i problemima sa kojima se suočava BiH, a u cilju razjašnjavanja svojih stanovišta članovima Savjeta bezbjednosti i međunarodne zajednice, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

– Izvještajem Republika Srpska ponovo potvrđuje svoju punu posvećenost Dejtonskom mirovnom sporazumu, uključujući Ustav BiH, kao i nastavku napretka BiH na putu regionalnih i evropskih integracija. Republika Srpska u potpunosti poštuje suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak BiH. Republika Srpska takođe insistira da drugi u BiH i u inostranstvu poštuju i sprovode slovo Dejtonskog sporazuma – navodi se u saopštenju.

Izvještaj u uvodnom dijelu naglašava da suprotno zapaljivim optužbama kakve upućuju pojedine stranke, koje nikad nisu ni vjerovale da Republika Srpska treba uživati autonomiju propisanu i garantovanu Dejtonskim sporazumom, postupak izrade i usvajanja propisa koji je u toku u Republici Srpskoj predstavlja očuvanje i zaštitu njenih ustavnih prava, a ne “razgradnju” bilo kojih “reformi”.

Navodi se da se nijedan od ranijih akata bilo kog visokog predstavnika ili bilo kog organa vlasti u BiH, a kojim su prekršena ustavna prava entiteta ili konstitutivnih naroda, ne može opravdano smatrati reformom.

– Republika Srpska, u nastojanju da BiH učini stabilnijom i uspješnijom, zapravo ispravlja ranije zloupotrebe jer je izgubila nadu da će one biti ispravljene u Sarajevu – ističe se u saopštenju.

U prvom dijelu Izvještaja potvrđuje se posvećenost Republike Srpske Dejtonskom sporazumu i naglašava da je dejtonska formula decentralizovanog ravnopravnog upravljanja jedini legitiman i održiv temelj na kom se može izgraditi uspješna BiH.

Drugi dio Izvještaja naglašava se da, u predstojećem vremenu, ništa nije važnije za stabilnost i napredak BiH od poštovanja i očuvanja vladavine prava u zemlji.

– Postizanje tog cilja značajno je otežano kad najviši zvaničnici i institucije u BiH ignorišu Ustav, a uticajni pripadnici međunarodne zajednice u ophođenju prema Republici Srpskoj i BiH sa cinizmom ignorišu osnovna načela pravičnog postupka i međunarodnog prava. Takvi potezi određenih pripadnika međunarodne zajednice govore više od riječi, pa se s pravom postavlja pitanje da li se njihove politike oslanjaju na vladavinu prava ili na vladavinu sile – navedeno je u drugom dijelu.

U trećem dijelu ovog izvještaja obrazlaže se čvrst pravni i ustavni osnov za aktivnosti koje Republika Srpska razmatra u cilju očuvanja njenih prava u skladu sa Ustavom BiH, u vezi sa saglasnošću datom na međuentitetske sporazume i sa zakonima koje su, suprotno Ustavu BiH, nametali visoki predstavnici. Sporazumi kojima su entiteti dali saglasnost da entitetske nadležnosti povjere institucijama BiH nisu izmijenili, niti bi mogli izmijeniti, osnovnu ustavnu strukturu BiH jer nemaju niti jedno obilježje ustavnih amandmana.

Konačno, budući da Dejtonski sporazum već više od 25 godina omogućava mirno i stabilno okruženje u BiH, od izuzetnog je značaja da ga sve strane potpisnice i svi ostali članovi međunarodne zajednice poštuju i pridržavaju se njegovih temeljnih principa. Unutrašnji politički problemi u BiH mogu se riješiti samo putem unutrašnjeg dijaloga, uz puno uvažavanje dejtonske strukture i principa, a što je navedeno u posljednjem dijelu 26. Izvještaja Republike Srpske Savjetu bezbjednosti Ujediljenih nacija.