Cvijanovićeva je izrazila uvjerenje da će vrijeme u kojem će neki novi predsjednici ili premijeri to činiti biti bolje od ovog današnjeg, a to će značiti da se Republika kreće i da ide naprijed.

“Već 16 mjeseci uzastopno bilježimo pozitivnu stopu realnog rasta BDP-a, a prvi put on je dostigao iznos više od 10 milijardi KM. Postigli smo najviši nivo zaposlenosti od kada se mjeri ova statistička kategorija u Srpskoj, kao i rekordnu pokrivenost uvoza izvozom i naša industrijska proizvodnja bilježi kontinuiran rast. Budžet Republike Srpske je u potpunosti stabilan, bez bilo kakvih neizmirenih dugovanja. Izgradili smo više od 100 kilometara auto-puta i realizovali brojne druge projekte saobraćajne ili komunalne infrastrukture, izgradili ili rekonstruisali škole, bolnice, studentske domove, vrtiće i sve to – upravo zahvaljujući finansijskoj stabilnosti i disciplini”, naglasila je Cvijanovićeva.

U obraćanju u Narodnoj skupštini Srpske, novoizabrani predsjednik Republike je podsjetila da su u proteklom periodu kroz više koraka povećane penzije za oko 20 odsto, povećan je i budžet za podsticaje u poljiprivredi, porodične i lične invalidnine i borački dodatak i druga socijalna davanja, kao i plate svim radnicima – i u javnom i u privatnom sektoru, uvedena su i neka nova prava kao što je naknada za nezaposlene porodilje, zatim civilne invalidnine, kao i naknada za demobilisane borce koji imaju više od 65 godina, a nemaju 15 godina osiguranog staža.

“Posebno sam zadovoljna što smo sve pozitivne pomake u ekonomskoj i socijalnoj sferi ostvarili u bliskoj saradnji i kroz iskren dijalog sa našim socijalnim partnerima. Gradeći bolnice, škole, vrtiće, putnu infrastrukturu, turističke komplekse, nastojali smo voditi računa o ravnomjernom razvoju i potrebama svih dijelova Republike Srpske. Ali, znam da je još mnogo izazova pred svima nama, zato je važno da u najkraćem roku izaberemo novu vladu zbog čega i namjeravam da odmah sutra, svog prvog radnog dana kao predsjednik Republike, imenujem mandatara”, najavila je Cvijanovićeva.