“Mnogo je zajedničkih institucija koje treba što prije da profunkcionišu. Nadam se da će to biti okončano do kraja marta”, rekao je Čubrilović, dodajući da ohrabruje što se posljednjih dana nakon sastanaka lidera političkih partija moglo čuti da bi vlast na nivou BiH uskoro mogla da bude formirana.

On očekuje da bi Savjet ministara i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH mogli da budu formirani do polovine ili u posljednjoj dekadi marta i tako kompletiran postizborni proces.

Komentarišući činjenicu da je Srpska prva u BiH ispunila obaveze prema EU proistekle iz Upitnika Evropske komisije, Čubrilović je rekao da je Republika Srpska realizovala sve međunarodne obaveze koje je prihvatila ugovorima i na osnovu dogovora.

“Srpska već duže primjenjuje evropsku praksu i pravnu tekovinu u svom zakonodavstvu. Svaki naš obrađeni zakon ima klauzulu koja se odnosi na to da li je usaglašen, odnosno u kojoj mjeri. Dobro je da mehanizam koordinacije profunkcioniše na pravi način i da ispunjavamo međunarodne obaveze”, istakao je Čubrilović.

Prema njegovim riječima, dobro bi bilo i da svi u BiH izbjegavaju teme o kojima nemaju zajedničke stavove, već da se fokusiraju na pitanja za koja imaju zajednička rješenja.

Osvrnuvši se na rad Narodne skupštine tokom tri mjeseca, od kada je konstituisana, Čubrilović je istakao da je ona jedini parlament u BiH koji radi od opštih izbora i koji je konstituisan u zakonskom roku.

“Uskoro ćemo zakazati treću redovnu sjednicu, imali smo posebne sjednice i dvije redovne, od kojih jednu treba da privedemo kraju. Sve što je predviđeno zakonom ovaj parlament je uradio i očekujem da nastavimo uspješno tokom cijelog mandata. S obzirom na stabilnost skupštinske većine to neće biti upitno”, naglasio je Čubrilović.

On je dodao da je pripremljen program rada Narodne skupštine za ovu godinu i predloženo više od 90 zakona i više od 50 tematskih cjelina.

“U petak /22. februara/ ćemo imati sjednicu Kolegijuma i dogovoriti termin početka treće redovne sjednice. Ono što je pristiglo kao prijedlog programa rada pokazuje da nas očekuje mnogo posla i da će on biti dinamičan. Zbog toga je dobro što smo počeli da radimo na vrijeme kako bismo završili predviđene poslove u ovoj godini”, rekao je Čubrilović.