Tekst Prijedloga odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva, a koji je dva puta, i to prošlog i ovog mjeseca, bio uvršten u dnevni red sjednica Savjeta ministara, predstavljao bi novi prenos nadležnosti sa institucija Republike Srpske na nivo BiH, čemu se vlast Srpske protivi.

Kako saznaju “Nezavisne”, u oba slučaja Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Srpske zatražilo je da se sporni materijali povuku sa sjednica Savjeta ministara.

Ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić ocijenio je ranije da je neprihvatljiv postupak Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH da mimo utvrđene procedure i imenovane radne grupe, tekst Nacrta odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva u BiH, kojim se favorizuju uvoznički lobiji koji posluju u FBiH, uputi na mišljenje Vladi Republike Srpske.

“Dostavljanjem teksta nacrta odluke direktno, bez njenog razmatranja na radnoj grupi i postizanja konsenzusa, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH izbjegava institucije Srpske i nastoji da izvrši prenošenje nadležnosti, dajući nepripadajuća ovlašćenja sebi i postavljajući odluku iznad zakonskog okvira Republike Srpske”, naveo je Đokić.

Prethodno je, još u junu 2015. godine, Vlada Srpske zadužila Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Srpske da kod nadležnih bh. organa inicira izmjenu i dopunu Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva BiH.

“To ministarstvo tada je zaduženo i da koordinira radom predstavnika nadležnih ministarstava u Vladi Srpske i Republičke uprave za inspekcijske poslove, nominovanih u radnu grupu za izradu ovog podzakonskog akta”, pojašnjava izvor “Nezavisnih”.

Potom je početkom 2016. godine imenovana radna grupa koju čine i članovi iz Srpske sa zadatkom da pripremi Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva BiH.

Nakon održanog samo jednog sastanka radne grupe u Sarajevu, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Srpske je primilo Nacrt odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva BiH.

“Taj akt je dostavljen članovima radne grupe iz Srpske, koji su potom konstatovali da sadržaj teksta nije rezultat rada, niti je on razmatran, odnosno usaglašen na sastanku radne grupe”, piše u Informaciji o aktivnostima u vezi sa donošenjem odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva, sa kojom se juče upoznala Vlada Srpske.

U toj informaciji se navodi i da je u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Srpske održano nekoliko sastanaka članova radne grupe iz Republike Srpske. Zatim su u martu Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH dostavljeni komentari, primjedbe i sugestije na ovaj nacrt odluke.

Nakon toga, u avgustu ove godine Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Srpske dobija Prijedlog odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva BiH, sa komentarima na nacrt odluke.

U dopisu Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa su pobrojeni komentari na pojedinačne članove odluke koji se ne prihvataju, koji se dijelom prihvataju, ali i pojedini članovi koji se sada normiraju na potpuno drugačiji način.

U ovoj informaciji, koja je juče bila pred Vladom Srpske, ističe se i da je radna grupa, na svom sastanku u Sarajevu, odbila prijedlog odluke i zatražila da se rad radne grupe vrati u okvire njenih zadataka koji su joj dati po imenovanju.

Hladan tuš događa se kada predstavnici Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Srpske primjećuju da je sporna odluka kandidovana za dnevni red 157. sjednice Savjeta ministara BiH, iako sa njenim konačnim tekstom nije upoznato ovo ministarstvo, niti je za njeno donošenje saglasnost dala Vlada Srpske.

Vlast Republike Srpske tada je zatražila da se ovaj materijal povuče sa te sjednice Savjeta ministara jer se, kako je ocijenjeno, radi o novom prenosu nadležnosti sa institucija Srpske na nivo BiH. Međutim, ovaj podzakonski akt našao se i na dnevnom redu sjednice Savjeta ministara BiH, održane 3. decembra ove godine.

“Tada je Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Srpske ponovo zatražilo hitno povlačenje ovog akta iz procedure jer se radi o prenosu nadležnosti”, piše u informaciji koju je, kako saznaju “Nezavisne”, prihvatila Vlada Srpske.

Vlada Srpske juče je zadužila Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva da, u saradnji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju BiH, od nadležnih bh. organa zatraži da se izrada i donošenje nove odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva vrati u rad ranije imenovane radne grupe.

Komentar Mirka Šarovića, ministra ekonomskih odnosa i regionalne saradnje BiH, kako navode, nisu dobili.