Republika Srpska dobila je Budžet za sljedeću godinu, u iznosu od tri milijarde i 256 miliona, i Program ekonomskih reformi do 2021. godine.

Rano jutros, usvojen je i drugi rebalans budžeta u iznosu tri milijarde i 459 miliona maraka.

Parlament je usvojio i Izmjene i dopune zakona o dječijoj zaštiti, koje će omogućiti da poslodavcima bude refundirano 80 odsto bruto plate za lica koja koriste porodiljsko bolovanje.

Takođe, poslanici su podržali i odluke o dugoročnom i kratkoročnom zaduženju Srpske u sljedećoj godini. Time je Narodna skupština okončana treću posebnu, a ujedno i posljednju sjednicu u ovoj godini.