screenshot

“Moramo biti usmjereni na to da nas ima više, da kvalitetnije živimo, da imamo bolje obrazovanje i da nakon tog obrazovanja imamo prvo sigurne poslove, a isto tako i bolje plaćene. Sve što sada radimo i ta naučnoistraživačka studija `Demografski razvoj i populaciona politika Republike Srpske – analiza stanja i prijedlog mjera`, koja je juče promovisana u Banjaluci, usmjereno je na to da dođemo do tog cilja da nas ima više”, naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je izrazila zadovoljstvo što su napravljeni prvi koraci kada je riječ o izradi studije, potrebne analize i definisanje budućih mjera koje treba da budu preduzete.

“Nakon prezentacije, koja je rezultat aktivnosti koje sam pokrenula zajedno sa timom stručnjaka, tražila sam da se svemu tome da posebna dimenzija. Nije dovoljno da institucija samo propiše određene mjere, već je potrebno stručno mišljenje i iz tog razloga je odlučeno da to bude veliki tim stručnjaka koji će raditi na toj studiji zajedno sa pojedinim ministarstvima i Vladom koja je najpozvanija da da svoje mišljenje šta je realno a šta ne da se realizuje od tih mjera i u kojim rokovima”, pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona je sinoć za RTRS rekla da je na ovom dokumentu organizovan rad s ciljem da se postepeno rješava problem demografske politike koji, kako je istakla, jeste veliki, ali da nije samo problem Republike Srpske već i cijelog regiona, kao i Evrope.

“Migracijska kretanja definitivno postoje i ona su sastavni dio ovog doba, ali što se tiče Republike Srpske, sve što radimo radimo da ona bude stabilnija, da budemo brojniji, da možemo da obezbijedimo dobar život i dobar standard. To nisu stvari koje ćemo danas pokrenuti a već naredne godine vidjeti rezultate. To je dug proces i u prilog tome govore i primjeri zemalja koje su provele ozbiljne nacionalne programe ili programe demografske obnove, a prve rezultate vidjele su tek nakon pet do deset godina, ali su stigli”, navela je Cvijanovićeva.

Ona je navela da je optimista i da nema razloga za pretjereni pesimizam zato što je imala priliku da čuje stručnjake koji su govorili o natalitetu i o mnogim drugim pokazetaljima koji nisu u opadanju.

“Naša uloga je da sistemski napravimo određene mjere i da budemo na usluzi našim građanima, da im omogućimo bolji život. Te mjere nisu samo materijalne več i nematerijalne”, rekla je predsjednik Republike.

Ona je podsjetila da su još prije desetak godina institucije Srpske, pokrenule niz aktivnosti kao na primjer o besplatnim pokušajima vantjelesne oplodnje, kojih je sada već tri, pomoć svim porodiljama od 250 KM, jednokratna pomoć za rađanje trećeg i četvrtog djeteta u iznosu od 600, odnosno 450 KM…

“Imamo niz tih mjera i veoma sam ponosna što smo to uspjeli da realizujemo a posebno sam ponosna što smo na neki način zbrinuli i nezaposlene porodilje koje primaju naknadu od 405 KM mjesečno. To ije neki veliki iznos novca, ali smo na taj način htjeli da pokažemo svoju brigu za našae građane”, naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da neke aktivnosti koje je počela kao predsjednik Vlade sada ulaze u finalnu fazi a koje realizuje nova Vlada na čelu sa premijerom Radovanom Viškovićem.

“Tu mislim, prije svega, na posebnu brigu o zaposlenim porodiljama, posebno u privatnom sektoru da nakon porodiljskog odsustva ne strepe da li će moći da se vrate na posao. To pitanje smo riješili na način postepenog preuzimanja obaveza i potpune refundacije u bruto iznosu svih troškova tog bolovanja o kojoj možemo da govorimo već od naredne godine”, pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da će neke mjere ostati i dalje na snazi, dok će neke biti nefinansijske prirode, a podrazumijevaće da se lakše usklade poslovne obaveze i majčinstvo, na fleskibilnije radno vrijeme majki, smještaj djece u vrtić i slično.

Kada je riječ o reformi obrazovanja, Cvijanovićeva je istakla da se mora vidjeti koji su to obrazovni profili koji lako mogu da se zaposle, te da se djeca usmjeravamo da studiraju i da idu u srednje škole gdje će imati veću sigurnost u zapošljavanju.

“Mi ćemo morati ukidati neke smjerove za koje i sami znamo da djeca neće nikada naći posao i s toga nema potreba da ih školuejmo za tako nešto. U okviru obrazovne reforme i prosvjetni kadar će proći određeni proces koji će se ticati načina predavanja i prenošenja znanja. Sve će biti drugačije i ići će se u modernizaciju obrazovanja, što podrazumijeva, između ostalog, i digitalne učionice”, navela je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, obrazovna reforma će definitivno biti najbolnija jer će morati da se preduzmu ozbiljni koraci i rezovi, a inače u svim sferama moraće se raditi na vraćanju radnih navika kod ljudi i drugačijeg odnosa prema poslu.

Cvijanovićeva je istakla da je veoma važna činjenica da su u realizaciji ove studije mobilisane sve institucije, prije svega, Vlada, ona kao peredsjednik Republike, srpski član Predsjedništva BiH, poslanici, nevladin sektor, razna udruženja… što daje posebnu dimenziju ovoj inicijativi, čiji je ona inicijator.