Prema podacima Vlade, do sada je u opštinu Srebrenica uloženo više od 80 miliona KM, a posredstvom kreditnih linija Investiciono-razvojne banke Srpske plasirano je još oko milion KM.

U ovoj godini Vlada Srpske uložiće još 750.000 KM za izgradnju lokalne putne infrastrukture, ali i za unapređenje i razvoj privredne infrastrukture u ovoj lokalnoj zajednici.

Dodik i Cvijanovićeve sa Grujičićem (Foto: RTRS)

Dodik i Cvijanovićeve sa Grujičićem (Foto: RTRS)

Iz sredstava Socijalno-ekonomske komponente Razvojnog programa Republike Srpske za projekte koji se realizuju na području opštine Srebrenica odobreno je oko 43 miliona KM.

Najznačajnija ulaganja u opštini Srebrenica iz sredstava Socijalno-ekonomske komponente Razvojnog programa Republike Srpske su ulaganja u izgradnju nove i modernizaciju postojeće putne infrastrukture u koju je uloženo više od 40 miliona KM.

Vlada Srpske 2007. godine dodijelila je Srebrenici status područja od posebnog ekonomsko-socijalnog značaja.