Kako je preneo EU info, u pitanju je donacija koja se ostvaruje kroz Mehanizam civilne zaštite Evropske unije, i jedan od elemenata tog mehanizma – rescEU. Evropska unija platila je i deo troška transporta ove opreme.

Pomoć Srbiji ponudila je i Nemačka i očekuje se i donacija od 45.000 litara sredstva za dezinfekciju ruku, kao i 970 litara sredstva za dezinfekciju površina.

Istovremeno, rescEU mobiliše još sredstava kako bi odgovorila na zahtev Srbije za pomoć. Sledećih 600.000 FFP2 maski i 650.000 pari rukavica biće isporučeno u Srbiju najverovatnije iz zaliha koje su smeštene u Grčkoj.

Kroz Mehanizam civilne zaštite Francuska je krajem decembra donirala Srbiji pet generatora od po 10 litara, pet ekstraktora kiseonika, pet protočnih ventila, pet kiseoničnih nosnih kanila, 200 maski sa visokom koncentracijom kiseonika, kao i 200 maski sa niskom koncentracijom kiseonika, navodi se u saopštenju.