Tako je predsjedavajući na početku sjednice odbio da uvrsti u dnevni red zahtjev koji su uz Srbiju podržali i Kina, Španija, Kipar, Argentina i Surinam.

Zbog takve odluke vrha Generalne skupštine, članice neće imati priliku da se izjasne o stavljanju zahtjeva takozvanog Kosova na dnevni red, pošto se isključivo glasalo o dnevnom redu u cjelini, onako kako ga je predložio Izvršni komitet.

O tački koja se odnosi na odlučivanje o kosovskom članstvu prethodno se glasalo samo na sjednici Izvršnog komiteta, i tu je bio odnos 7:6 za stavljanje na dnevni red.

U utorak se, dakle, definitivno raspravlja o zahtjevu Prištine, a nakon toga će uslijediti glasanje, i to u dva kruga. Potrebnaje dvotrećinska većina da Kosovo prođe, a za to će imati dve prilike.

Naime, ako ne uspije iz prve, onda će imati još jedno glasanje, a ako ni tada ne bude imalo potrebnu većinu, onda se prijedlog odbacuje.