U obrazloženju dopunjene krivične prijave navodi se da je Arnautović gostujući u emisiji “Rezime” FTV 18. oktobra najavio da je “na stolu” razmatranje odluke o poništenju i ponovnom održavanju izbora u Republici Srpskoj za nivo predsjednika Republike Srpske, čime je potvrdio navode iz same krivične prijave koju je SNSD podnio 11. oktobra da je nezakonita naredba o otvaranju vreća i ponovnog brojanja glasačkih listića za nivo predsjednika Republike Srpske donesena sa ciljem poništenja izbora za navedeni nivo, a ne sa ciljem stvarnog utvrđivanja i objedinjavanja izbornih rezultata kako to CIK BiH navodi kao razloge za donošenje naredbe.

– Naime, CIK BiH u ovom momentu ne može znati koje će mjere preduzimati, kada još traje proces ‘ponovnog kontrolnog brojanja’ glasačkih listića za nivo predsjednika Republike Srpske i ovakvo ponašanje predsjednika CIK-a upravo pokazuje da su svi koraci i radnje koje ova komisija preduzima i koje će preduzimati unaprijed dogovoreni – ističe se u dopunjenoj krivičnoj prijavi SNSD-a.

U prijavi se konstatuje da navedena radnja Suada Arnautovića potvrđuje da su gore prijavljeni kao službena lica CIK BiH u namjeri da pogoduju jednom izbornom subjektu prekoračili svoja službena ovlašćenja te unaprijed, bez čekanja ishoda radnje koja je u toku /brojanje glasačkih listića/, dogovorili odluku o poništenju i ponovnom izboru za nivo predsjednika Republike Srpske.