Srni je rečeno da je Kalabić razriješen dužnosti zbog potrebe unapređenja procesa rada.

Petrović je inženjer elektrotehnike koji je do sada bio rukovodilac Službe tehničkih poslova u “Elektrodistribuciji” u Prnjavoru.