Građevinski radnici (Foto: Flickr/Bill Jacobus)

Iz Agencije za rad i zapošljavanje saopšteno je da je u FBiH nezaposlenost smanjena za 164 lica, a u Brčko distriktu za 138 lica.

Od ukupnog broja lica koje traže posao njih 230.548 ili 56,86 odsto su žene.

Najveći broj nezaposlenih na evidencijama čine lica sa trećim stepenom obrazovanja – KV radnici 31,79 odsto, te radnici sa srednjom stručnom spremom 28,22 odsto.

U junu je brisano ukupno 17.313 lica sa evidencija službi zapošljavanja, a od tog broja zaposleno je njih 11.093.

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u junu je novčanu naknadu koristilo 12.288 lica ili 3,03 odsto od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 349.276 lica ili 86,14 odsto od ukupno registrovanih nezaposlenih.

Istovremeno je za 6.518 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 3.106 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u maju je u BiH bilo 829.477 zaposlenih, među kojim 357.424 žene.

U odnosu na april ove godine broj zaposlenih povećan je za 0,3 odsto, a broj zaposlenih žena za 0,4 odsto.