Foto: SRNA

Na sastanku Tima, kojeg čine predstavnici svih ministarstava u Vladi Republike Srpske, bilo je riječi i o prijedlozima koji su pripremljeni od svih relevantnih aktera uključenih u proces izrade Programa ekonomskih reformi, saopšteno je iz Ministarstva finansija Srpske.

Razmatrane su do sada sprovedene aktivnosti na definisanju mjera za trogodišnji period, kao i pravci djelovanja koji slijede u izradi ovog programa.

Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2020-2022. godine definiše pravce djelovanja Vlade Srpske za trogodišnji period, a priprema se u skladu sa dokumentom “Smjernice za Programe ekonomskih reformi 2020-2022. godine”, koje je za zemlje Balkana utvrdila Evropska komisija.

Osnove za izradu dokumenta predstavljaju Program rada Vlade Republike Srpske za period 2019-2022. godina, “Memorandum o zajedničkim politikama i mjerama” potpisan sa socijalnim partnerima, “Smjernice za razvoj privrede”, kao i dokument “Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019-2022. godina” koji je usvojen u četvrtak, 10. oktobra, na sjednici Vlade Srpske.