Usvojenim predlozima zakona o izmeni Zakona o lokalnim izborima i Zakona o izboru narodnih poslanika potpis kojim birač podržava izbornu listu mora biti overen kod javnog beležnika ili u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, a u gradovima i opštinama za koje nisu imenovani javni beležnici u osnovnom sudu, sudskoj jedinici, prijemnoj kancelariji osnovnog suda ili opštinskoj, odnosno gradskoj upravi.

Uz izbornu listu, predviđeno je usvojenim zakonima, Republičkoj izbornoj komisiji se dostavlja dokumentacija koja je overena u skladu sa tim zakonom.

Socijalisti su u RIK umenovali Srđana Zoraju, umesto Vladimira Tasića.

Republički, pokrajinski i lokalni izbori održavaju se 21. juna, a pomereni su sa 26. aprila zbog epidemije korona virusa.

Izmene zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koje su danas usvojene, predviđaju kaznu za odgovorno lice u pravnom licu koje ne sprovodi dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju od 50.000, umesto dosadašnjih 30.000 dinara.

Poslanici su potvrdili i da postoje naročiti i opravdani razlozi da zakoni stupe na snagu ranije i u roku kraćem od osam dana.

Glasanju u sali prisustvovao je i samostalni poslanik Miladin Ševarlić, koji je jutros u 11 sati počeo štrajk glađu zbog politike vlasti prema pitanju Kosova i Metohije, nazivajući je veleizdajom.

U sali nisu bili šef Poslaničke grupe SNS Aleksandar Martinović i poslanica te stranke Sandra Božić, koji su počeli štrajk glađu zbog izostanka reakcije tužilaštva na nasilje poslanika Dveri Boška Obradovića ispred zgrade parlamenta u petak.

Ispred zgrade glađu štrajkuje i Obradović zbog izbornih uslova i sa zahtevom da počnu razgovori opozicije i vlasti da se izbori odlože za šest meseci.