U kominikeu nakon dvodnevne sjednice navodi se da su politički direktori Upravnog odbora PIK-a izrazili zadovoljstvo zbog činjenice da su konstituisani Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Narodna skupština Republike Srpske, Predstavnički dom Federacije BiH, te sve kantonalne skupštine.

– Preostala imenovanja u strukturama vlasti trebaju biti riješena – navodi se u kominikeu nakon sjednice Upravnog odbora PIK-a održane u Sarajevu.

Upravni odbor PIK-a “osudio je svaki oblik secesionističke retorike i djelovanja”, te pozvao vladajuću koaliciju u Republici Srpskoj da “prestane sa svim aktivnostima kojima se krši Opšti okvirni sporazum za mir, uključujući i Ustav BiH, ili kojima se ugrožavaju državne nadležnosti ili suverenitet i teritorijalni integritet BiH”.

Upravni odbor pozvao je Fiskalni savjet i Savjet ministara da odobre Globalni fiskalni okvir za period 2023 – 2025. godine da bi se pripremilo usvajanje budžeta BiH.