Foto: RTRS

Sjednici prisustvuju i ministri iz HDZ-a, među kojima i Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora u tehničkom mandatu.

Odlučivanje Savjeta ministara o ovoj tački dnevnog reda prethodno je odgođeno 27. juna i 2. jula zbog neprisustva Bevande, čije je ministarstvo predlagač ove tačke.

Tada su sa dnevnog reda skinute i ostale tačke čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora, jer je praksa da kada nema nekog ministra na sjednici, tačke čiji je predlagač ministarstvo na čijem je on čelu, budu odgođene.

Sindikat državnih službenika i zaposlenih u bh. institucijama, kao i Savez sindikata policijskih organa u BiH, prijete štrajkom ako se ne usvoji Odluka o privremenom finansiranju.

Na dnevnom redu današnje sjednice sjednice Savjet ministara u tehničkom mandatu su, između ostalog, i informacija o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi sa povećanim prilivom migranata u BiH i informacija o stanju u oblasti migracija u BiH za maj – prijedlog sporazuma o pružanju pomoći i operativnoj saradnji u nadzoru granice.

Na sjednici bi trebalo da bude razmatran i prijedloge odluka o utvrđivanju datuma početka rada Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, odnosno zatvora u Vojkovićima u Istočnoj Ilidži, te o prestanku rada Јedinice za sprovođenje Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, Upravnog i Nadzornog odbora Zavoda.

Na dnevnom redu je nacrt osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma Savjeta ministara i Vlade Srbije o saradnji na realizaciji projekta auto-puta/brzi put Sarajevo-Beograd-Sarajevo, te informacija o aktivnostima koje se preduzimaju na projektu “Izgradnja auto-puta/brzog puta Sarajevo-Beograd-Sarajevo”.