Šeranić je danas na Devetom međunarodnom poljoprivrednom simpozijumu “Agrosim 2018” na Јahorini istakao da je ovaj skup značajan ne samo za Republiku Srpsku, već za cijeli region, a i svijet jer odgovara na određene izazove koje je i UN prepoznao, a to je proizvodnja hrane i svega onog što je današnjem čovječanstvu potrebno da napreduje.

“Sa aspekta nauke i tehnologije, izazovi su tu. Očekujemo da će internalizacija, kojoj ovaj kongres doprinosi, kao interdisciplinarnost, inovativnost i izvrsnost, gdje imate priliku da upoznate značajne ljude iz ove oblasti, pomoći da i u Republici Srpskoj, a i šire, imamo bolju produkciju i odgovorimo na izazove koji su pred nama”, istakao je Šeranić.

Predsjednik Organizacionog odbora Simpozijuma Vesna Milić rekla je da se ovim skupom promoviše i Republika Srpska, te poljoprivreda i nauka u 85 zemalja na svim kontinentima.

Milićeva je istakla da se naučni radnici trude da utiču na ruralni razvoj Republike Srpske, te naglasila da bi nadležne institucije sve preporuke nauke trebalo i da primijene, kako bi se pomoglo poljoprivrednim proizvođačima, posebno u ruralnim područjima.

“Ako nemate mladih ljudi na poljoprivrednim područjima, onda sve ono što mi uradimo nema nikakvu svrhu, a jedna od osnova za ostanak mladih ljudi jeste da im se omogući normalan život, da imaju dobre puteve, škole i drugu infrastrukturu”, naglasila je Milićeva novinarima prije otvaranja skupa.

Profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu Dušan Kovačević rekao je da se i na ovom skupu, kao i do sada, uvijek govori o onom što je značajno u regionu, ali i u svijetu.

“Imamo tri uvodna referata koji se odnose na informacione tehnologije, biološko suzbijanje insekata, te šta raditi sa otpadom jer je on sve prisutniji u poljoprivredi, koja je veliki zagađivač životne sredine, ali i potrošač prirodnih resursa”, naglasio je Kovačević.

On je naveo da trećina ljudi u svijetu radi u poljoprivredi, te naglasio da je u tome ogroman značaj.

Prema njegovim riječima, ovaj četvorodnevni skup u prethodnih nekoliko godina prepoznat je i u regionu i ima širi, ne samo značaj u zemljama bivše Јugoslavije, već i u centralnoj i drugim dijelovima Evrope.

Dekan Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Dejana Stanić rekla je da je “Agrosim”međunarodni poljoprivredni simpozijum koji organizuje ovaj fakulet u saradnji sa 30 institucija i organizacija iz različitih zemalja.

Ona je navela da se ovakvim skupovima promoviše Poljoprivredni fakultet, ali i Univerzitet u Istočnom Sarajevu, kao i sama poljoprivredna struka, u svim mogućim oblastima jer se uspostavlja kontakt sa priznatim svjetskim stručnjacima.

Prema njenim riječima, ove godine je prijavljeno više od 1.200 radova iz 85 zemalja svijeta, a oni se odnose na biljnu proizvodnju, organsku poljoprivredu, zaštitu bilja i bezbjednost hrane, kao i na zaštitu životne sredine i upravljanje prirodnim resursima.

“Ovaj skup predstavlja idealnu priliku za razmjenu ideja, jačanje postojećih i ostvarivanje novih akademskih mreža za uspostavljanje međunarodne saradnje, različitih projektnih aktivnosti, te podsticaj dijaloga između akademske zajednice i javnih institucija, te privatnog sektora, u pogledu različitih trendova u agroprehrambenom sektoru”, pojasnila je Stanićeva.