Šeranić

Na sastanku je bilo riječi o aktuelnim pitanjima i budućim izazovima u pogledu mjera za unapređenje položaja lica sa invaliditetom i razmatrani su rezultati u protekloj godini sa naglaskom na novo pravo koje su civilne osobe sa invaliditetom prvi put dobile u vidu lične, mjesečne, invalidnine, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

“Kako je ranije kroz rad Radne grupe za unapređenje položaja lica sa invaliditetom naglašeno, nastaviće se sa prikupljanjem baze podataka trenutnih korisnika prava na ličnu invalidininu sa ciljem dobijanja najboljeg, budućeg zakonskog rješenja. Sredstva za ovo pravo obezbjeđuje Vlada Srpske, a zahtjevi za ostvarivanje prava na invalidninu podnose se nadležnim centrima za socijalni rad”, navodi se u saopštenju.

Razgovor Šeranića sa predstavnicima Saveza slijepih Republike Srpske, Saveza paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Srpske i Saveza distrofičara Srpske održan je u okviru konsultacija u vezi sa Nacrtom budžeta Srpske za narednu godinu, kao i programom ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2019-2021. godine.

Na sastanku je razmatrana i potreba ostvarivanja prava na ortopedska pomagala i navedeno je da je potrebno nastaviti sa pozitivnom praksom da se sve mjere u socijalnoj zaštiti donose u dogovoru sa savezima i udruženjima i da se radi na boljem ciljanju socijalne zaštite kako bi naknade stizale do onih kojima su najpotrebnije.

Konstatovano je i da se naknade za pomoć i njegu drugog lica, kao i lične invalidnine isplaćuju redovno.

Ukazano je i na potrebu daljeg rada Interresornog tijela za podršku osobama sa invaliditetom Vlade Republike Srpske, dodaje se u saopštenju.