Šeranić je naveo da je u Specijalnoj bolnici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Mlječanica” primjetna stabilizacija ustanove, te da je na tome potrebno raditi i u buduće, saopšteno je iz resornog ministarstva.

“Naglasak ćemo staviti na maksimalno iskorištavanje prirodnih potencijala za termoterapiju, elektroterapiju, magnetoterapiju, ultrazvučnu terapiju i sonoterapiju da bismo ovdje doveli što veći broj pacijenata”, rekao je Šeranić.

Alen Šeranić sa Draganom Brdarom
Alen Šeranić sa Draganom Brdarom

On je dodao da je ova zdravstvena ustanova najbolji primjer da je za stabilizaciju i unapređenje poslovanja zdravstvenih ustanova potreban individualan pristup u planovima za buduće poslovanje i usmjeravanje energije i znanja u specifične usluge koje pružaju.

Vršilac dužnosti direktora Bolnice “Mlječanica” Dragan Brdar naglasio je da je ova zdravstvena ustanova ima širok dijapazon za liječenje, dijagnostiku i rehabilitaciju pacijenata.

– Smještajni kapacitet bolnice je 147 kreveta. Osim odjeljenja za poluintenzivnu njegu, u objektu se nalaze dodatni kapaciteti u hotelskim sobama i apartmanima za smještaj pokretnih pacijenata – rekao je Brdar.

On je dodao da se kao posebna cjelina izdvaja naselje koje se sastoji od 15 bungalova.

Brdar je naglasio da se ova bolnica posebno izdvaja po uspješnoj prevenciji i liječenju osteoporoze, ali da je dostupna i ultrazvučna dijagnostika krvnih sudova, mekih tkiva i druge dijagnostičke procedure.

Prema njegovim riječima, laboratorija ima najsavremeniju opremu za hematološke i biohemijske analize.

Šeranić je tokom posjete bolnici u Gradišci istakao da je ova zdravstvena ustanova specifična i po uslugama palijativne njege koju pruža već sedam godina.

– Potrebno je uraditi elaborat i vidjeti buduće modele razvoja ovih usluga, ne samo u ovoj bolnici, nego u zdravstvenom sistemu Republike Srpske – rekao je Šeranić.

On je dodao da ohrabruje podatak da je 10 ljekara ove bolnice na specijalizaciji i da se ulažu sredstva u edukaciju mladog kadra.

Direktor Bolnice Mirko Manojlović rekao je da je, prema anketi Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske o zadovoljstvu pacijenata, Bolnica Gradiška visoko rangirana, što svjedoči o značajnom napretku u poslovanju.

– Bilježimo povećanje broja pacijenata, povećanje konsultativno-specijalističkih pregleda, laboratorijskih usluga, a smanjenje broja bolničkih dana, što je dobar trend – naveo je Manojlović.

On je dodao da je u planu da zakazivanje pregleda i dijagnostike, koji sad funkcioniše preko centralnog punkta, zaživi u još većem kapacitetu, a već se pokazao kao dobar model za smanjenje lista čekanja.

Bolnica Gradiška je u prethodnom periodu donijela program razvoja laparoskopske, a naročito onkološke hirurgije, kao razvojne šanse ove zdravstvene ustanove, te da je u planu proširenje usluga operacija laparoskopskom metodom.