Komentarišući najavljene izmjene Zakona o dječijoj zaštiti, Šeranić je novinarima rekao da se prvi put uvodi dječiji dodatak za prvo dijete u skladu sa Zakonom o dječijoj zaštiti, a da su odlučili da ostala prava u segmentu dječijeg dodatka povećaju.

Šeranić je dodao da je predviđeno povećanje za 100 odsto za drugo i četvrto dijete, a taj iznos od 97,2 KM će biti isto iznos i za prvo dijete.

– Za treće dijete se povećava iznos za 45 odsto i iznosiće oko 140 KM i za djecu iz osjetljivih kategorija se takođe poveća za 39 odsto i iznosiće 172 KM – rekao je Šeranić.

On je istakao da je druga vrlo važna stvar da će svaka porodilja u Republici Srpskoj umjesto 250 KM za opremu za novorođenče dobijati 500 KM, odnosno taj iznos je povećan za 100 odsto.

– Treća stvar se odnosi na pravo roditelj-negovatelj koje svaki roditelj dobija shodno određenim uslovima u zakonu za svu onu djecu tih roditelja do navršenih 30 godina – rekao je Šeranić.

On je dodao da će donijeti izmjenu u zakonu da ta lica primaju iznos prosječne najniže plage u Republici Srpskoj koja će iznositi do 540 KM.

– Na bazi toga prihvatili smo djelimično zahtjev udruženja građana koji okupljaju ovu populaciju i koji su tražili da iznos bude bar najniža plata u Republici Srpskoj – naglasio je Šeranić.

On je dodao da je za to pravo u zakonu u Republici Srpskoj bilo predviđeno 25 odsto od najniže plate, a ubuduće će biti 100 odsto.

– Na sve to je potrebno dodati i 26 miliona KM koje ćemo upravo kroz Fond dječije zaštite i kroz transfer koji Vlada doznačava Fondu iz budžeta obezbijediti za naše građane u narednoj godini i svim narednim godinama, računajući na to da će se prava samo povećavati – rekao je Šeranić.

POSTAVI ODGOVOR

Komentar
Ime