Predsjedništvo BiH je 15. oktobra prošle godine prihvatilo Sporazum o readmisiji sa Pakistanom koji omogućava da migranti iz te zemlje, koji nezakonito borave u BiH, budu vraćeni u matičnu državu.

Sporazum je potpisan 4. novembra 2020. godine u Islamabadu, ali do danas nije ratifikovan ni u Pakistanu ni u BiH, a bez ratifikacije je nevažeći.

Iz Savjeta ministara je navedeno da će na sjednici, na čijem je dnevnom redu 116 tačaka, biti razmatran prijedlog odluke o formiranju nadzornog tijela za praćenje sprovođenja Revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Predviđeno je da ministri razmotre i prijedloge odluka o formiranju radne grupe za izradu akcionog plana borbe protiv zloupotrebe droge u BiH, kao i o raspodjeli međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje u opremi i drugim sredstvima, čiji je predlagač Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara.

Na dnevnom redu je i Informacija o stanju bezbjednosti u BiH u 2018. i 2019. godini, kao i prijedlozi programa rada za 2021. godinu Direkcije za evropske integracije, Agencije za rad i zapošljavanje, Agencije za bezbjednost hrane, Agencije za policijsku podršku Agencije za javne nabavke.

Sjednica je zakazana za 12.00 časova.