Predlagač dokumenta je Ministarstvo finansija i trezora iz kojeg je ranije saopšteno da su globalnim okvirom fiskalnog bilansa i politika u BiH zadati okviri za budžet institucija BiH za 2022. godinu u iznosu od 1.073.600.000 KM, od čega 865.500.000 KM od indirektnih poreza, a ostatak su vlastiti prihodi.

Pred ministrima bi trebalo da se nađe i Nacrt sporazuma o zajmu /Projekat unapređenja zdravstvenih sistema/ između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, sa Osnovama za zaključivanje ovog sporazuma, kao i Nacrt sporazuma o zajmu /projekat otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede/ između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, sa Osnovama za zaključivanje ovog sporazuma.

Na predloženom dnevnom redu je Nacrt sporazuma o bezbjednosnoj saradnji između Savjeta ministara i Vlade Turske, te Nacrt sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Palestine o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša.

Među predloženim tačkama su i Nacrt osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima, kao i Nacrt odluke o ratifikaciji Protokola kojim se izmjenjuje i dopunjuje Konvencija za zaštitu pojedinca u pogledu automatske obrade ličnih podataka.

Ministri bi, između ostalog, trebalo da razmotre i Prijedlog odluke o odobravanju ulaska i boravka u BiH pod posebnim uslovima, Prijedlog odluke o ponavljanju količina tarifnih kvota u 2022. godini koje se odnose na uvoz sirovog šećera od šećerne trske za rafinisanje, kao i Prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u BiH.

Nakon sjednice, koja će biti održana u zgradi institucija BiH sa početkom u 12.00 časova, biće objavljeno saopštenje, najavljeno je iz Savjeta ministara.