Foto: RTRS

U zaključcima se podsjeća da je za napredak na putu ka EU potrebno efektno sprovođenje reformi.

– Uzimajući u obzir činjenicu da još nije formirana vlast na svim nivoima nakon prošlogodišnjih izbora, Savjet ponovo poziva BiH da nastavi sa formiranjem vlasti i da to učini bez daljeg odlaganja, u interesu svih građana – ističu iz Savjeta EU.

Evropski savjet podsjetio je i na zaključke iz juna ove godine, u kojima je primljeno na znanje mišljenje Evropske komisije.

U zaključcima se navodi i to da Savjet pozdravlja vojnu operaciju EUFOR-a “Altea” i potvrđuje se spremnost EU da nastavi sa sprovođenjem njenog mandata u pružanju podrške vlastima BiH u održavanju bezbjednog i sigurnog okruženja.

– Savjet sa zanimanjem čeka predstavljanje sljedećeg strateškog pregleda u 2021. godini, koje bi trebalo da bude osnova rasprave sa zemljama članicama o zadacima EUFOR-a i opcijama za budućnost operacije, imajući u vidu podršku napretku BiH na polju evropskih integracija, kao i bezbjednosnu situaciju na terenu – ističe se u zaključcima.

Savjet EU ističe da razumije važnost nastavka koordinacije operacije Altea sa drugim međunarodnim učesnicima na terenu.

– U isto vrijeme, EU nastavlja da poziva vlasti u BiH da, uz podršku međunarodne zajednice, ubrzaju napore u uklanjanju viška municije, oružja i eksplozivnih naprava, kao i na polju uklanjanja mina – dodaje se u zaključcima Evropskog savjeta.