Foto: RTRS

„Savet EU žali što napredak u vladavini prava nije bio tako brz i efikasan kao što se očekuje od zemlje koja vodi pregovore i poziva Srbiju da demonstrira političku volju, značajno ubrza reforme i pruži konkretne i opipljive rezultate u ovoj, kao i u drugim temeljnim oblastima“, navodi se u nacrtu dokumenta.

U nacrtu zaključaka Savet EU je pozvao Srbiju da se u narednom periodu fokusira na najvažnije i najhitnije reforme, posebno na ispunjavanje prelaznih merila za poglavlja 23 i 24, što uključuje izgradnju nezavisnog i efikasnog pravosuđa, ustavne reforme, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

„Ponavljamo svoj poziv Srbiji da garantuje bezbedan i povoljan ambijent za nesmetano ostvarivanje slobode izražavanja i nezavisnosti medija“, navodi se u nacrtu, prenosi RTS.

Ministri EU naglašavavaju potrebu da se „osigura pravilno funkcionisanje demokratskih institucija“ i pozivaju parlamentarne i političke snage da se angažuju u međustranačkom dijalogu koji vodi Evropski parlament, kako bi se postigao „širok međustranački i društveni konsenzus o reformama vezanim za EU“.

U tekstu zaključaka pohvaljuje se angažman Srbije u različitim inicijativama regionalne saradnje i pozdravlja nastavak dijaloga Beograda i Prištine.

Savet ministara očekuje da se Srbija uključi u dijalog u „dobroj nameri i u duhu kompromisa kako bi postigla sveobuhvatan pravno obavezujući sporazum u skladu sa međunarodnim pravom i pravnom tekovinom EU“.

„Ovaj sporazum treba da se odnosi na sva nerešena pitanja i doprinese regionalnoj stabilnosti, što je presudno i za napredak Srbije i Kosova ka EU“, navodi se i dodaje da Savet ministara „snažno očekuje da će se svi prethodnih sporazumi poštovati i sprovoditi“.

U nacrtu zaključaka koji bi trebalo da budu usvojeni 8. decembra, Savet EU poziva Srbiju da se usredsredi na najbitnije reforme, da garantuje slobodu izražavanja i nezavisnost medija, obezbedi funkcionisanje demokratskih institucija i nastavi dijalog sa Prištinom radi postizanja sporazuma o normalizaciji odnosa.

„Savet EU žali što napredak u vladavini prava nije bio tako brz i efikasan kao što se očekuje od zemlje koja vodi pregovore i poziva Srbiju da demonstrira političku volju, značajno ubrza reforme i pruži konkretne i opipljive rezultate u ovoj, kao i u drugim temeljnim oblastima“, navodi se u nacrtu dokumenta.

U nacrtu zaključaka Savet EU je pozvao Srbiju da se u narednom periodu fokusira na najvažnije i najhitnije reforme, posebno na ispunjavanje prelaznih merila za poglavlja 23 i 24, što uključuje izgradnju nezavisnog i efikasnog pravosuđa, ustavne reforme, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

„Ponavljamo svoj poziv Srbiji da garantuje bezbedan i povoljan ambijent za nesmetano ostvarivanje slobode izražavanja i nezavisnosti medija“, navodi se u nacrtu, prenosi RTS.

Ministri EU naglašavavaju potrebu da se „osigura pravilno funkcionisanje demokratskih institucija“ i pozivaju parlamentarne i političke snage da se angažuju u međustranačkom dijalogu koji vodi Evropski parlament, kako bi se postigao „širok međustranački i društveni konsenzus o reformama vezanim za EU“.

U tekstu zaključaka pohvaljuje se angažman Srbije u različitim inicijativama regionalne saradnje i pozdravlja nastavak dijaloga Beograda i Prištine.

Savet ministara očekuje da se Srbija uključi u dijalog u „dobroj nameri i u duhu kompromisa kako bi postigla sveobuhvatan pravno obavezujući sporazum u skladu sa medjunarodnim pravom i pravnom tekovinom EU“.

„Ovaj sporazum treba da se odnosi na sva nerešena pitanja i doprinese regionalnoj stabilnosti, što je presudno i za napredak Srbije i Kosova ka EU“, navodi se i dodaje da Savet ministara „snažno očekuje da će se svi prethodnih sporazumi poštovati i sprovoditi“.

POSTAVI ODGOVOR

Komentar
Ime