Johanes han
Foto: BETA

Han danas boravi u Sarajevu, gdje će sa zvaničnicima BiH razgovarati o reformama i procesu EU integracija.

Han trenutno radi na mišljenju o osnovanosti prijave BiH za članstvo u EU, koje će prezentovati državama članicama.