Sasa Mirkovic

Na komentar da je preterao sa ovom izjavom, Mirković je prosto dodao da iznosi samo istinu.

A ovo su rezultati najnovijeg istraživanja Faktor plusa: