Na sjednici je data saglasnost i za ratifikaciju Sporazuma o primjeni 11. dijela Konvencije UN o pravu mora od 10. decembra 1982. godine, te nota – sporazuma o finansijskoj saradnji između Savjeta ministara i Vlade Njemačke za 2014. i 2015. godinu, saopšteno je iz Predstavničkog doma.

Radi odsustva predlagača sa dnevnog reda sjednice skinuta je poslanička inicijativa Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta.

Ovom inicijativom se nalaže Ministarstvu pravde i Ministarstvu spoljnih poslova da u roku od 10 dana od dana usvajanja inicijative započnu proceduru traženja, diplomatskim i drugim prikladnim kanalima, informacija i dokumentacije od nadležnih organa SAD da je Nikola Špirić “bio uključen u javnu korupciju i ostvario korist od nje, uključujući ostvarivanje nepropisne koristi tokom obavljanja javnih funkcija i ometanje javnih procesa tokom svog mandata kao člana Predstavničkog doma parlamenta BiH”.

Komisija je k znanju primila Izvještaj sa sastanka Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice od 9. decembra 2020. godine.