Odgovori se odnose i na pravo privrednih društava, Informaciono društvo i medije, energetiku, preduzetničku i industrijsku politiku, pravdu, slobodu i bezbjednost i nauku i istraživanje.

“Vlada Republike Srpske je saglasna da se prethodno navedeni odgovori upute na prevođenje, te zahtijeva da se nacrti prevedenih odgovora dostave na verifikaciju Vladi Republike Srpske prije njihovog upućivanja Evropskoj komisiji”, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o potpisivanju Memoranduma o saradnji u oblasti stipendiranja mladih talenata između Ministarstva omladine i sporta Srbije i Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske.

U saopštenju se navodi da je Vlada saglasna sa tekstom memoranduma i da zadužuje ministra nauke i tehnologije da potpiše memorandum.

“Memorandum kroz razvoj i podsticanje saradnje u oblasti stipendiranja mladih talenata omogućava jačanje partnerstva između Fonda za mlade talente Srbije i Fonda `Dr Milan Jelić` Republike Srpske, kao i uspostavljanje okvira za održivu saradnju u oblasti praćenja i unapređenja stipendiranja mladih talenata Srpske i Srbije”, dodaje se u saopštenju.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost za privatizaciju 10 stanova izgrađenih i nabavljenih sredstvima Vlade Republike Srpske u Banjaluci i Prijedoru.

U saopštenju se podsjeća da se stanovi koriste za alternativni smještaj izbjeglica i raseljenih lica, a izgrađeni su i nabavljeni sredstvima Vlade Srpske i nalaze se na raspolaganju kod Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica.

Privatizacija stanova vrši se otkupom u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnih stanova.

Pravo otkupa stanova imaju lica za koja je Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica revizijom utvrdilo da ispunjavaju uslove za korišćenje ovih stanova po osnovu prava na alternativni smještaj, u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, a izjasnili su se da žele da ih otkupe.