Prema podacima Stejt departmenta, na Kosovo se vratilo 133, dok je njih 196 ostalo u konfliktnim zonama.

U izvještaju se takođe ocjenjuje da je Vlada Srbije preduzela korake da poboljša svoju sposobnost u borbi protiv terorizma, prenosi Glas Amerike.

Navodi se da u Srbiji tokom 2017. godine nije bilo terorističkih napada i da je nivo aktivnosti u vezi s regrutacijom boraca za Islamsku državu bio nizak.

Najveće prijetnje od terorizma u Srbiji, prema podacima iz ovog izvještaja, ostaju potencijalno kretanje novca i oružja preko njene teritorije, povratak stranih terorističkih boraca i radikalizacija.

U izvještaju se navodi da je vlada u Beogradu preduzela korake da poboljša svoju sposobnost u borbi protiv terorizma, usvajanjem Nacionalne strategije za sprečavanje i odgovor na terorizam u periodu od 2017. do 2021. godine, ali i nastavljanjem saradnje s međunarodnim partnerima, uz poseban fokus na sprovođenje zakona i napore u oblasti sajber-bezbjednosti.

Navodi se i da je, kao članica Globalne koalicije za poraz Islamske države, Srbija obećala donacije u medicinskoj opremi u maju, ali da su, kako piše, “neiskustvo u ulozi donatora i unutrašnje prepreke odložili isporuku te pomoći i po svemu sudeći će ograničiti dodatno finansijske i materijalne doprinose Koaliciji”.

U izvještaju se napominje i da je Srbija nastavila da koristi obuku američke vlade u izgradnji svojih kapaciteta za borbu protiv terorizma.

Kada je riječ o pravosuđu, sprovođenju zakona i bezbijednosti granica, u izveštaju se ističe da je neophodno da Srbija poboljša kapacitete za sprovođenje zakona, ali da je napredak zemlje u toj oblasti postojan.

Ističe se ćlanstvo Srbije u organizacijama čiji je cilj suprotstavljanje finansiranju terorizma i pranju novca, ali i strategija u borbi protiv nasilnog ekstremizma, u kojoj veliku ulogu ima nekoliko ministarstava, uključujući Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo kulture i informisanja, zatim obrazovanja, omladine i sporta.

Srbija je, takođe, uključena u ograničenu regionalnu i međunarodnu saradnju o antiterorističkim pitanjima, dodaje se u izvještaju, u kojem se ukazuje i na saradnju sa Interpolom i Evropolom, bilateralne programe saradnje u obezbjeđivanju granica s Bugarskom, Mađarskom i Rumunijom i slično granično partnerstvo sa BiH i Hrvatskom.

“Srpske agencije u ovoj oblasti rutinski sarađuju i sa Albanijom, Kosovom, Makedonijom i Crnom Gorom”, zaključuje se u izvještaju o Srbiji.

U izvještaju Stejt departmenta obrađeni su i podaci za teritoriju BiH i Makedoniju.

Kada je riječ o BiH, u izvještaju se ističe da je ta zemlja nastavila da povećava svoje antiterorističke kapacitete u 2017, ali da rupe u zakonima i blage kazne ostaju najveći izazovi.

“Efikasniju unutrašnju saradnju u BiH podrivaju međuagencijski i lični sukobi, dok ekstremistička ideologija i regionalne nacionalne ekstremističke grupe ostaju potencijalni izvor terorizma, a što se tiče rehabilitacije i deradikalizacije, nije načinjen veliki napredak”, ocjenjuje se u izvještaju.

Za Makedoniju se ističe da je sarađivala sa SAD u antiterorističkim naporima, kao i da je, takođe, članica Globalne koalicije za poraz Islamske države.

Makedonske vlasti su procijenile da pripadnici i simpatizeri Islamske države održavaju prisutvo u toj zemlji, a Ministarstvo unutrašnjih poslova i obavještajna agencija procjenjuju da je najmanje 150 makedonskih državljana putovalo da se priključi terorističkim grupama u Siriji i Iraku, ističe se u izvještaju.

Kako se dodaje, od njih je 30 ubijeno, 40 je i dalje u tim zonama, dok se 80 vratilo kući u Makedoniju.