Majdov je posebnu pažnju skrenuo mladima da, iako nisu ugroženi kao starija populacija, trebaju imati svijest da noseći masku štite svoje majke, očeve, babe, djedove i komšije kojima je period epidemije rizičan po život.
On je dodao da je nošenje maske dobra prilika da pomognemo jedni drugima na jednostavan način.
“Sačuvajmo bližnje, stavimo masku!”, poručio je Majdov.