On kaže da je ova inicijativa Bošnjačkog nacionalnog veća Sulejmana Ugljanina“politički pamflet političkog davljenika željnog pažnje i besmislenog antidržavnog voajerizma”.

“Bilo bi mu bolje da shvati da je i dalje zarobljen u tom vremenu, da je retrogradan, statičan, bez kreacije i sklon destrukciji, a možda u konkretnom slučaju i samodestrukciji”, rekao je Ružić za Tanjug.

On je naglasio da ophođenje prema manjinama u Srbiji hvali celi svet, a tu dragocenost ne može devalvirati i urušiti “politički voajer” Ugljanin, koji ne vodi računa o pripadnicima manjine kojoj i sam pripada, zastrašujući sve građane Srbije i ne poštujući ni Ustav, ni zakone države u kojoj živi.

Bošnjaćko nacionalno veće traži da se uspostavi specijalni status za Sandžak, koji će vršiti funkcije državne vlasti, dok bi kontrolu granica vršile međunarodne snage.

Teritorija Sandžaka bi, prema ovoj inicijativi, obuhvatala područja opština Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš, Priboj, Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Andrijevica, Petnjica, Gusinje, Plav i Rožaje.