„Od 300.000 naših mobilisanih boraca, naših muškaraca, naših branilaca domovine 150.000 nalazi se u zoni operacije“, rekao je Putin tokom sastanka koji je prenosila televizija.

On je precizirao da je od tog broja 77.000 rezervista direktno raspoređeno u borbama. Putin je priznao da je sukob u Ukrajini „dug“, istovremeno hvaleći „znatne rezultate“ u osvrtu na aneksiju četiri ukrajinske oblasti.

„Naravno to je dug proces“, rekao je Putin na sastanku, pre nego što je pozdravio „pojavu novih teritorija“ kao „znatan rezultat za Rusiju“.