U saopštenju se navodi da je 25. godišnjica potpisivanja Dejtonskog sporazuma prekretnica za procjenu uloge međunarodne zajednice u suverenoj, savremenoj BiH.

– Prinuđeni smo sa žaljenjem konstatovati da je uloga međunarodne zajednice u unutrašnjem životu BiH na rubu miješanja i ponekad čak prelazi tu granicu. Polazimo od potrebe da se što prije ukine vanjski protektorat nespojiv sa suverenitetom BiH, koji predstavlja Kancelarija visokog predstavnika i koji, ne samo ne doprinosi procesima stabilizacije u zemlji, već često postaje i izvor lokalnih problema – ističe se i saopštenju.

Ruska Federacija smatra da je cijeli niz poruka, dijela međunarodne zajednice u BiH, koje se nalaze u komunikeu na rubu miješanja u unutrašnja pitanja BiH, dok sam dokument, kako se navodi, ponovo više liči na politički alat za promovisanje agende koja često nema nikakve veze sa implementacijom Mirovnog sporazuma, pa čak je i u suprotnosti sa njim.

U saopštenju se dodaje da je takav oblik komunikacije sa institucijama BiH upitan sa stanovišta opšteprihvaćenih normi međunarodnog prava.

– Rusija, kao garant Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, dosljedno zagovara suverenitet i teritorijalni integritet BiH, nepovredivost temeljnih dejtonskih principa ravnopravnosti tri konstitutivna naroda i dva entiteta sa širokim ustavnim ovlaštenjima. Nažalost, naši partneri su izbjegli da jasno izraze punu podršku ovim principima – ističe se u saopštenju.

Ruska Federacija smatra da je zadatak međunarodne zajednice podsticanje dijaloga u duhu međusobnog poštovanja i razumijevanja među narodima u BiH po svim važnim pitanjima, podrška i podsticanje pozitivnih procesa, a ne pokušaji da svojom agendom zamijene sasvim efikasne dejtonske mehanizme za funkcionisanje BiH, koji već četvrt vijeka osiguravaju krhku etničku ravnotežu.

– Smatramo da je ključno nezavisno rješenje lokalnih strana svih problema s kojima se suočava BiH na osnovu kompromisa i konsenzusa, pozivamo da se skoncentrišemo na ujedinjavajućoj agendi, te da radimo na uspostavljanju istinskog nacionalnog pomirenja. Snažno odbacujemo strano miješanje u unutrašnje stvari BiH – naglašava se u saopštenju ruske Ambasade u BiH.

U saopštenju se dodaje da Ruska Federacija prepoznaje značaj reformi, uključujući i reforme u sektoru pravosuđa.

– Međutim, polazimo od toga da je nezavisnost pravosudnih institucija na nivou BiH od spoljnih i unutrašnjih uticaja osnovni pravni postulat. Uvjereni smo da ovo treba biti isključivo unutrašnji proces. Kategorički je neprihvatljiv svaki pokušaj vršenja političkog pritiska na institute pravosuđa u BiH. Njima je neophodno garantovati mogućnost nezavisne i nepristrasne djelatnosti – navodi se u saopštenju.

Dodaje se da Ruska Federacija ne dijeli pristup partnera oko problema ekonomskih migranata koji prolaze kroz BiH “balkanskom rutom” do zapadnoevropskih zemalja.

– Priznajemo značaj napora Evropske unije da pruži materijalnu pomoć BiH po ovom pitanju, ali smatramo da ova podrška ne bi trebalo da bude usmjerena na njihovo zadržavanje u BiH, već na pronalaženje dugoročnog i sveobuhvatnog rješenja ovog ozbiljnog problema, koji već ima tragične posljedice po BiH – zaključuje se u saopštenju.

POSTAVI ODGOVOR

Komentar
Ime