Počev od 16. marta 2022. godine, Rusija će se povući iz Grupe za međunarodnu saradnju Saveta Evrope o drogama i zavisnosti i delimičnog sporazuma Saveta Evrope iz 1990. o osnivanju Evropske komisije za demokratiju kroz pravo.

Rusija se povlači i iz otvorenog delimičnog sporazuma o saradnji u prevenciji, zaštiti i organizovanju pomoći tokom velikih prirodnih i tehnoloških katastrofa, sporazuma o sportu, sporazuma o kulturi i opservatorije za nastavu istorije u Evropi.